IC&Partners Poland S.A. - News 10-2022
Newsletter Październik 2021
IC&Partners Poland S.A. - Newsletter Październik 2021Bon na sfinansowanie technologii cyfrowych

Mikro, małe i średnie firmy mogą wnioskować w PARP o uzyskanie bonu na sfinansowanie projektu związanego z zakupem i wdrożeniem technologii cyfrowych, które umożliwiają firmom działanie w czasie epidemii chorób zakaźnych. Koszty projektu nie mogą przekroczyć 300 tys. zł a firma musi sfinansować z własnych środków minimum 15% kosztów. Środkami z dofinansowania będzie można zapłacić za usługi programistów i zakup gotowego oprogramowania. Nowe rozwiązanie cyfryzacyjne powinno dokonać zmiany w produkcji, świadczeniu usług, organizacji lub zmianie produktów przedsiębiorstwa. Możliwe jest też uzyskanie dofinansowania na znaczące ulepszenie już działającego w firmie procesu.

 

E-faktury od 1 października 2021

Od 1 października w trybie testowym rusza nowy system faktur elektronicznych. Od 1 stycznia 2022 r przedsiębiorcy będą mogli korzystać z właściwego systemu dobrowolnie e od 1 stycznia 2023 wystawianie strukturyzowanych faktur będzie obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców. Nowe e-faktury to w rzeczywistości ustrukturyzowane pliki, tworzone zgodnie ze standardem narzuconym przez Ministerstwo Finansów, które przedsiębiorcy będą wystawiać za pośrednictwem specjalnej rządowej platformy, która będzie gromadzić wszystkie e-faktury. Wystawiona w ten sposób faktura będzie trafiać nie tylko do kontrahenta (który będzie mógł pobrać plik z platformy), ale również – do fiskusa. Dostęp do platformy otrzyma każdy przedsiębiorca – po uwierzytelnieniu przez ePUAP lub podpisem elektronicznym. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał, by zajmował się tym księgowy lub biuro rachunkowe, będzie musiał upoważnić wybraną osobę. Przedsiębiorcy, którzy będą wystawiać i pobierać faktury za pośrednictwem rządowej platformy będą mogli liczyć na zwrot VAT w ciągu 40 dni.

 

Płatności za zakupy w firmie

Ministerstwo Finansów dalej ogranicza transakcje gotówkowe: od 1 stycznia 2022 r.za zakupy powyżej 8 tys. zł przedsiębiorca nie będzie mógł zapłacić gotówką – o ile będzie potem chciał wliczyć taki wydatek w koszty firmowe. Dodatkowo w przypadku faktur na kwotę powyżej 8 tysięcy zł, przedsiębiorca musi, w przypadku, jeśli ma adnotację MPP, opłacić ją za pomocą split payment oraz wykonać przelew na rachunek znajdujący się w wykazie podatników VAT (czyli będący na tzw. białej liście podatników VAT). Jeśli tego nie zrobi nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

 

Uwolnienie i przekazanie wewnętrzne środków z rachunku VAT

Część zmian, która weszła w życie od 1 października w ramach pakietu SLIM VAT 2. dotyczy m.in. rachunku VAT. Nowe przepisy dają możliwości szerszego stosowania „przekazania własnego” dzięki czemu podatnicy będą mogli przenieść środki z rachunku VAT w jednym banku na rachunek VAT prowadzony w innym banku. Procedura ta nadal będzie jednak wykonywana na wniosek podatnika i będzie wymagała wydania przez naczelnika urzędu skarbowego postanowienia.

 

Zmiany przepisów o podatku u źródła

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów (których stosowanie zostało odroczone do 1 stycznia 2022 r.) wypłacając odsetki, dywidendy, należności licencyjne bądź wynagrodzenie za niektóre usługi niematerialne, których wysokość na rzecz tego samego podatnika przekracza w roku podatkowym łącznie 2 mln zł, płatnicy mają co do zasady obowiązek najpierw pobrać podatek u źródła, według stawki wynoszącej w zależności od rodzaju płatności 20 proc. lub 19 proc., a dopiero następnie podatnik (lub sam płatnik) może ubiegać się o zwrot wpłaconego podatku. (tzw. mechanizm „pay and refund”). Płatnik może skorzystać ze zwolnienia z podatku lub obniżenia jego stawki, jeśli:

• złoży oświadczenie, że posiada dokumenty wymagane dla zwolnienia lub obniżenia stawki podatku

• uzyska od organu podatkowego opinii o zastosowaniu zwolnienia z podatku, przy czym opinia ta obecnie nie może zostać wydana w stosunku do preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Zmiany planowane w ramach Polskiego Ładu dążą do zawężenia zakresu stosowania mechanizmu „pay and refund” wyłącznie do płatności o tzw. charakterze pasywnym, obejmujących między innymi odsetki, należności licencyjne oraz dywidendy (a więc z wyłączeniem płatności za tzw. usługi niematerialne), wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych niebędących polskimi rezydentami podatkowymi. Płatności za usługi niematerialne, nieobjęte mechanizmem „pay and refund”, nie będą w związku z tym również wliczane do limitu wypłacanych należności 2 mln zł, powyżej którego mechanizm ten znajduje zastosowanie.

 

Minimalny podatek dochodowy w nowym projekcie Polskiego Ładu

Program rządowy Nowy Ład przewiduje m.in. wprowadzenie nowego podatku, który ma stanowić minimalny podatek dochodowy dla spółek kapitałowych i polskich zakładów zagranicznych przedsiębiorców, które nie wykazują w Polsce odpowiedniego dochodu do opodatkowania.

Podatek będzie naliczany, jeżeli udział dochodów w przychodach firmy wyniesie 1% lub mniej albo zostanie wykazana w zeznaniu rocznym strata, a tym samym niezapłacony podatek CIT.

Wyłączeni z płacenia podatku minimalnego zostaną podatnicy:

• w pierwszych trzech latach podatkowych,

• których wspólnikami są wyłączenie osoby fizyczne i którzy nie mają udziałów w innych podmiotach;

• płacący estoński CIT;

• którzy odnotowali roczny spadek przychodów o co najmniej 30%;

• będący przedsiębiorstwami finansowymi.

 

Planowane jest również wyłączenie od nowego podatku podmiotów z niektórych branż (m.in. wydobywczej, energetycznej czy przewozów lotniczych) o specyficznym profilu działalności, u których niski poziom dochodowości nie jest spowodowany unikaniem opodatkowania.

IC&Partners Poland S.A. - News 09-2021
Newsletter Wrzesień 2021