Zmiany Krajowego Systemu e - Faktur
W dniu 21 marca 2024 w Ministerstwie Finansów zakończył się kolejny etap konsultacji Krajowego Systemu e – Faktur

Zmiany Krajowego Systemu e - Faktur

W dniu 21 marca 2024 w Ministerstwie Finansów zakończył się kolejny etap konsultacji Krajowego Systemu e – Faktur. Podczas spotkania Minister Finansów Andrzej Domański oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda zapewnili, że obligatoryjny KSeF wejdzie w życie, a jego termin zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia/maja 2024.

Podczas spotkania Ministerstwo Finansów przedstawiło główne założenia proponowanych zmian rozwiązań prawnych i funkcjonalności obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Jeden termin wdrożenia obowiązkowego KSeF

Obowiązek KSeF dla wszystkich podatników w jednym terminie (dla podatników czynnych i podatników zwolnionych z VAT).

Odroczenie kar i obowiązku podania numeru KSeF w płatnościach, w tym dla Mechanizmu Podzielonej Płatności. Dodatkowe odroczenie dla faktur wystawianych z kasy rejestrującej i paragonów z NIP uznanych za faktury.

Tryb offline

Wprowadzenie w okresie przejściowym dla wszystkich podatników opcji wystawiania elektronicznych faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzania ich do KSeF następnego dnia roboczego.Faktury konsumencie oraz identyfikacja nabywcy zwolnionego z VAT

Dopuszczenie możliwości wystawiania faktur konsumenckich w KSeF (opcjonalnie). Zapewnienie konsumentowi dostępu do faktury w KSeF przez jej wydanie z kodem QR – tzw. dostęp anonimowy do faktury w KSeF. „Samoidentyfikacja” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę faktury w KSeF.

Podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani podawać na fakturach numer VAT (gdy są zarejestrowani dla potrzeb VAT) lub NIP (pozostali), jeśli dokonują zakupów na potrzeby działalności gospodarczej. Podatnicy rozliczający PIT na zasadach ogólnych lub „liniówką” będą - dla celów rozliczeń w podatku dochodowym - mieli wymóg posiadania faktury w KSeF.

Faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne „zbiorcze”

Dodanie do KSeF ustrukturyzowanego załącznika do faktury. W okresie niezbędnym do dostosowania rozwiązań, Ministerstwo Finansów zapewni dodatkowe odroczenie obowiązku. To oznacza stworzenie możliwości dodawania załączników do faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne „zbiorcze”.

Instalacja certyfikatów do kodów QR przed wdrożeniem KSeF

Ma zostać zapewniona możliwość wcześniejszego wygenerowania oraz poboru certyfikatów nabywcy do faktur wystawianych w okresie awarii i offline.

Wystawiane faktur poza KSeF – faktura papierowa

Możliwość stosowania w okresie przejściowym faktur papierowych przez podatników, u których wdrożenie KSeF może być problematyczne, a skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka. Rozwiązanie dotyczyłoby sytuacji, gdy żadna z wystawianych u takich podatników faktur nie przekracza kwoty 450 zł, do sumy wartości 10 tys. zł miesięcznie.

Dodatkowy obowiązek oznaczania w ewidencji sprzedaży JPK_VAT faktur wystawionych z pominięciem KSeF (także wystawionych w trybie offline czy w czasie awarii i nie wprowadzonych do KSeF w terminie).

Kolejne konsultacje KSeF mają odbyć się w kwietniu 2024 i będą dotyczyły zmian aktów prawnych.

Adw. Katarzyna Parodi
katarzyna.parodi@icpartnerspoland.pl IC&Partners Poland S.A. 
Plac Powstańców Warszawy 2a
00-030 Warszawa
Tel:     +48 22 828 39 49
Fax:    +48 22 827 78 91
info@icpartnerspoland.pl  

#KSeF #EInvoice #Faktura #EFaktura #FakturaElektroniczna #Poland #Polonia #Polska 
#Law #Tax #Accounting #Payroll #Internazionalizzazione
#IC #ICP #International #Consulting 
#ICPartners #ICPartnersPoland 

#SupportingBusinessWorldwide
Internacjonalizacja przedsiębiorstw w dobie "permakryzysu"
Wywiad Panoramą z Roberto Corciulo - CEO IC&Partners