Ryzyko „obejścia podatków” przez przedsiębiorstwa, scenariusz włoski.
Odoo • A picture with a caption
Alberto Birtele / Materiały prasowe
Obchodzenie podatków to ryzyko włoskich firm działających w Polsce, zwłaszcza jeśli są zarządzane przez osoby mieszkające we Włoszech. Temat często niedoceniany, o którym opowiada Pan Alberto Birtele z IC&Partners Poland, firmy specjalizującej się w doradztwie podatkowym i prawnym w Polsce, posiadającej rozległą sieć biur na całym świecie, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynkach międzynarodowych.

Pan Birtele, co oznacza obchodzenie podatków?

Termin ten odnosi się do fikcyjnej lokalizacji jednej lub więcej spółek, które można przypisać temu samemu podmiotowi gospodarczemu, poza terytorium Włoch, z głównym zamiarem skorzystania z uproszczonych form opodatkowania. Wybór sam w sobie jest zgodny z prawem, ale staje się istotny pod względem podatkowym w przypadku, gdy spółka zarejestrowana za granicą ma w rzeczywistości siedzibę we Włoszech.

Co stanowi prawo w tym zakresie?

Przede wszystkim należy podkreślić, że jest to problematyka włoska. Chcąc znacznie uprościć, możemy powiedzieć, że dla celów podatku dochodowego, uznaje się za rezydentów podatkowych we Włoszech, wszystkie spółki i podmioty, które przez większą część okresu rozliczeniowego, posiadają alternatywnie na terytorium Państwa: 

1. siedzibę: wskazaną w akcie założycielskim i w statucie; 
2. siedzibę zarządu: jest to miejsce, w którym prowadzona jest działalność zarządcza, co można wywnioskować na podstawie konkretnych danych; 
3. główny przedmiot: jest to działalność niezbędna do bezpośredniej realizacji podstawowych celów wskazanych w ustawie, w akcie założycielskim lub w statucie.

Jaki jest wpływ włoskiej regulacji prawnej na spółki prawa polskiego?

Należy nałożyć nacisk przede wszystkim na „siedzibę administracyjną”, ponieważ ma ona większe znaczenie praktyczne. Zgodnie z prawem włoskim, spółka prawa polskiego (ogólnie zagraniczna), może zostać uznana dla celów podatkowych za spółkę prawa włoskiego, jeżeli główne decyzje strategiczne dotyczące działalności zarządczej lub realizacji celów podmiotu są podejmowane we Włoszech. 
Przypisanie rezydencji dla celów podatkowych spółki prawa polskiego, wiąże się z poddaniem jej reżimowi podatkowemu obowiązującemu we Włoszech, co rodzi dość poważne konsekwencje.
Jakie są główne konsekwencje w przypadku sporu o obejście podatków?
W przypadku zakwestionowania przez włoski Urząd Skarbowy obejścia podatków przez spółkę zagraniczną, konsekwencje mogą być dość poważne. Przypisanie rezydencji spółce zagranicznej, wiąże się w rzeczywistości z poddaniem jej włoskiemu systemowi podatkowemu, a w konsekwencji z zastosowaniem: 

-przewidzianego we Włoszech podatku dochodowego; 
-sankcji za brak prowadzenia ksiąg rachunkowych; 
-sankcji za niezłożenie deklaracji podatkowych i VAT; 
-opodatkowania dywidend i zysków kapitałowych oraz innego rodzaju skutków podatkowych. 

Ponadto, można ponosić odpowiedzialność karną, gdyż pominięcie oświadczenia, o którym mowa w art. 5 dekretu nr 74/2000 jest uważane za przestępstwo podatkowe. Należy pamiętać, że odpowiedzialność karna jest osobista i może dotyczyć członków zarządu oraz ich majątku.

Jakie kontrole przeprowadzają włoskie organy podatkowe w zakresie obejścia podatków?

Włoskie organy podatkowe, wszczynając kontrole w zakresie obejścia podatków, podejmują następujące czynności: 

-miejsce zamieszkania członków zarządu, sprawdzenie, czy przeważają członkowie zarządu zamieszkujący we Włoszech; 
-miejsce, w którym odbywają się posiedzenia Zarządu (sprawdzanie pobytu zarządu za granicą). W przypadku spotkań wideokonferencyjnych należy sprawdzić dostępność niezbędnego sprzętu technicznego; 
-miejsce doręczenia i wysyłki korespondencji handlowej, korespondencji faksowej i / lub elektronicznej/e-mail; 
-miejsce zawarcia umów dotyczących działalności prowadzonej przez spółkę; 
-dostępność sprawozdań finansowych, na podstawie których spółka sporządza rezerwy celem realizacji działalności gospodarczej; 
-miejsce złożenia zamówienia, przygotowania i sporządzenia dokumentów, księgowości lub innych; 
-autonomia country managers spółki zagranicznej w podejmowaniu decyzji zarządczych oraz miejsca ich realizacji.

Czy COVID-19 może mieć wpływ na kwestię obejść podatkowych?

Zdecydowanie tak. Weźmy na przykład pod uwagę wszystkie sytuacje, w których włoscy członkowie zarządu lub włoscy wspólnicy polskiej spółki, nie mogli przyjechać do Polski, celem sprawowania funkcji członka zarządu i zarządzania samą spółką. Będą analizowane poszczególne konkretne przypadki, ale moim zdaniem, jest mało prawdopodobne, aby Urząd Skarbowy przyznał „rabaty” i okoliczności łagodzące.

Co można doradzić spółkom działającym w Polsce, które są „powiązane” z Włochami, aby uniknąć sporów dotyczących obejścia podatków?

Proponuję skorzystanie z usług profesjonalnych podmiotów, którzy znają zarówno polskie, jak i włoskie regulacje prawne: biorąc pod uwagę dość poważne konsekwencje, lepiej unikać jakichkolwiek sporów. IC&PARTNERS jest obecna od wielu lat zarówno w Polsce, jak i we Włoszech, posiada znajomość przepisów obowiązujących w obu krajach i jest w stanie dostarczyć indywidualne rozwiązania, aby zagwarantować klientowi rozwiązanie sporu w zakresie obejścia podatków. 

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy uprzejmie o odwiedzenie strony www.icpartnerspoland.pl lub napisanie na adres e-mail: info@icpartnerspoland.pl


Obowiązek fakturowania elektronicznego od 1 lutego 2026 r.
KSeF - e-invoicing Poland 2026