OTWARCIE SPÓŁKI W POLSCE - 2022
OTWARCIE SPÓŁKI W POLSCE - 2022

OTWARCIE SPÓŁKI W POLSCE - 2022

Polska gospodarka rozwija się stale od ponad 25 lat i jest jedną z najatrakcyjniejszych pod względem inwestycji gospodarek w Unii Europejskiej. Z tego powodu coraz więcej inwestorów zagranicznych decyduje się na rozpoczęcie działalności w Polsce.

Prognozowane tempo wzrostu w 2022 r. wynosi około 4,9%, a wśród krajów europejskich polska gospodarka jest z pewnością jednym z tych, które najszybciej otrząsnęły się z szoku wywołanego pandemią COVID-19.


Do najbardziej interesujących sektorów należą: energetyka, przemysł motoryzacyjny, sprzęt AGD, elektronika, przemysł lotniczy i kosmiczny, rolnictwo, przetwórstwo żywności, kosmetyki i sektor usług.

Przedsiębiorca chcący założyć firmę w Polsce ma do wyboru kilka opcji, zgodnych z typami firm oferowanymi w krajach Unii Europejskiej.  Możliwe rozwiązania obejmują otwieranie oddziałów lub spółek zależnych albo zakładanie nowych podmiotów.

Najpopularniejszą formą spółki wybieraną przez inwestorów zagranicznych jest Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Ta forma spółki jest odpowiednikiem włoskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, choć występują w niej pewne różnice w zakresie odpowiedzialności członków zarządu. Minimalna kwota kapitału dla tego typu spółki jest niewielka, tj. 5.000 PLN. Podatek dochodowy od osób prawnych, CIT (Corporate Income Tax), w Polsce wynosi 19% jako stawka podstawowa, ale istnieje 9% stawka dla nowych firm i do 2.000.000 euro obrotu rocznie.

Bardziej ustrukturyzowane firmy mogą zdecydować się na założenie spółki akcyjnej (po polsku S.A.).  Spółka akcyjna w Polsce ma minimalny kapitał w wysokości 100.000 PLN i zasadniczo podlega tym samym zasadom, co we Włoszech.

Każda działalność gospodarcza w Polsce podlega rejestracji w KRS - polskim rejestrze handlowym. Stawka podstawowa podatku VAT w Polsce wynosi 23%, jednak dla określonych kategorii produktów/usług obowiązują stawki 8% i 5%, z pewnymi zwolnieniami.

IC&Partners Poland pomoże Ci wybrać strukturę najbardziej odpowiednią dla Twojej firmy, przygotować umowę spółki i zarejestrować ją w KRS, otworzyć rachunek bankowy oraz zapewnić wsparcie we wszystkich kwestiach podatkowych i prawnych związanych z prowadzeniem działalności w Polsce, w tym w zakresie rekrutacji pracowników i zarządzania wynagrodzeniami.

Jeśli chcieliby Państwo przedyskutować z naszymi ekspertami wybór najbardziej odpowiedniej formy spółki dla Państwa działalności w Polsce, prosimy o kontakt:

IC&Partners Poland S.A. 
Plac Powstańców Warszawy 2a
00-030 Warszawa
T   +48 22 828 39 49
E   
info@icpartnerspoland.pl #Polska #Polonia #Poland #Law #Tax #Consulting #InvestInPoland #NewCompanyinPoland #Apertura #Società #Commercialista #ServiziLegali #Legal #Newco #Statuto #Bilancio #Contabilità #Opening #Company #PIT #CIT #VAT #PolskiLad #FlatTax #SPzoo #SA #SRL #SPA #International #Consulting #ICPartners #ICPartnersPoland #SupportingBusinessWorldwide


IC&Partners Poland S.A. - News 03-2022
Newsletter Marzec 2022