IC&Partners Poland S.A. - News 05-2022
Newsletter Maj 2022
Newsletter IC&PARTNERS POLAND – 2022-05Współpraca ZUS i Urzędu Skarbowego

Jednym z nowych rozwiązań w ramach Polskiego Ładu, które ma się pojawić jeszcze w tym roku jest zacieśnienie współpracy między ZUS i KAS. Odpowiednie przepisy obowiązują wprawdzie od początku roku, ale dopiero teraz zostały doprecyzowane.
Na czym ma polegać współpraca Zakładu i skarbówki?
ZUS ma informować szefa Krajowej Administracji Skarbowej o formie opodatkowania oraz wysokości przychodów lub dochodów w dokumentach przekazywanych przez przedsiębiorców do ZUS. W przypadku niektórych ubezpieczonych do skarbówki przekazane zostaną również informacje o kwocie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy – zgodnie z dokumentami przekazanymi do ZUS. Skarbówka ma natomiast przekazywać ZUS-owi informacje o ewentualnych rozbieżnościach między danymi zgromadzonymi przez skarbówkę, a tymi z ZUS. To z kolei umożliwi Zakładowi podjęcie czynności nakierowanych na konkretne uchybienie. Będzie to zresztą działać również w drugą stronę – kontrole i czynności sprawdzające, na podstawie danych z ZUS, będzie mogła przeprowadzać również skarbówka. Ma to zwiększyć skuteczność działań obu organów i przyczynić się do szybszego wykrywania wszelkich nieprawidłowości w firmach. Problem dla przedsiębiorców może pojawić się w przypadku, jeśli jedna z instytucji przekaże drugiej nieaktualne informacje. W przypadku rozbieżności w zgromadzonych danych będą wszczynane czynności sprawdzające.

Strefy Czystego Transportu

Nowelizacja Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadziła zmianę dotyczącą stref czystego transportu w miastach. Niedawno weszło w życie rozporządzenie do niej, które normuje sposób oznakowania uprawnionych aut. Chodzi o specjalne naklejki na szybę wymagane w Strefach Czystego Transportu, gdzie będą mogły wjechać tylko pojazdy spełniające normy emisji spalin EURO.
Pierwsza strefa czystego transportu ma funkcjonować w Krakowie od 1 stycznia 2023 r. Kolejne miasta to Warszawa, Katowice, Kraków, Lublin, Wrocław, Szczecin, Rzeszów, Poznań, Łódź, Białystok oraz Bydgoszcz.
Rada Warszawy, która decyduje o kształcie i rozległości SCT w Warszawie, zapowiada, że do stolicy nie będą mogły wjechać samochody benzynowe wyprodukowane przed 2006 rokiem i diesle wyprodukowane przed 2011. Za brak naklejki upoważniającej do wjazdu do strefy będzie groził mandat w wysokości 500 zł.

e- faktury obowiązkowe od drugiego kwartału 2023r i nie dla wszystkich?

30 marca 2022 r. Komisja Europejska wyraziła wstępną zgodę na wprowadzenie w Polsce obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Zgodnie z przedstawionym przez KE projektem, decyzja derogacyjna ma wejść w życie 1 kwietnia 2023 r. Oznacza to, że KSeF wejdzie w fazę obligatoryjności najwcześniej na początku drugiego kwartału przyszłego roku. Ministerstwo Finansów przewidywało pierwotnie, że Krajowy System e-Faktur stanie się obligatoryjny dla wszystkich podatników VAT, wystawiających faktury według polskich przepisów. Jak wynika jednak z motywów opublikowanego przez Komisję Europejską projektu decyzji derogacyjnej, 8 lutego 2022 r. MF wniosło o to, żeby obligatoryjność systemu dotyczyła wyłącznie podatników krajowych, oraz wycofało wniosek o derogację art. 226 dyrektywy VAT, określającego obligatoryjne elementy faktury. Oznaczałoby to, że podmioty zagraniczne, nawet zarejestrowane jako podatnicy VAT w Polsce, będą mogły nadal wystawiać faktury na dotychczasowych zasadach (nie obejmie ich obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych).
Podatnicy, których obejmie obowiązek fakturowania ustrukturyzowanego, mają około roku czasu na przygotowanie się do zmian. Zalecamy rozpoczęcie już teraz przygotowań pod kątem merytorycznym, procesowym, jak i technologiczno-infrastrukturalnym. IC& Partners Poland może wskazać jako partnera w procesach automatycznego tworzenia, przesyłania, monitorowania i zarządzania e-fakturami spółkę Archiva Sp. z o.o..
Archiva świadczy usługi e-fakturowania dla ponad 1400 klientów w 31 krajach oraz zmierzyła się już ze zmianami regulacyjnymi w skomplikowanych krajach, takich jak Włochy (2019).

Zniesienie stanu epidemii

Od dnia 16 maja 2022 r. stan epidemii w Polsce został przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym, część ulg i preferencji wprowadzonych okresowo do określonego terminu po odwołaniu stanu epidemii, przestanie wkrótce obowiązywać.
Dotyczy to np. ulgi na złe długi w podatku PIT/CIT. Jedynie do końca 2022 r. nie będzie obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania o wartość niezapłaconych, a zaliczonych do kosztów podatkowych zobowiązań. Od 2023 r. przepisy w tym zakresie powrócą do stanu sprzed epidemii, a więc zobowiązania nieopłacone w terminie 90 dni od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów podatkowych i zmniejszyć podstawę opodatkowania.

Przedłużona tarcza antyinflacyjna

10 maja 2022 r. wprowadzona została do ustawy poprawka przedłużającą o dwa miesiące, czyli do końca lipca 2022 r. działanie tzw. tarczy antyinflacyjnej. Chodzi tu o obniżkę akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz zwolnienie sprzedaży paliw z podatku handlowego. Ponadto na dwa miesiące zostanie obniżona akcyza na lekki olej opałowy.

Zmiany w Polskim Ładzie

2 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzającą zmiany w Polskim Ładzie w zakresie PIT. Ustawa obniża podstawową stawkę PIT z 17 proc. do 12 proc., a także likwiduje ulgę dla klasy średniej. Co do zasady, zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2022 r..

Automatyzacja załatwiania spraw przez KAS

Sejm znowelizował niektóre ustawy w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie e-Urzędu Skarbowego (e-US), który zastąpi dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy. Komunikacja za pośrednictwem e-US (w postaci portalu lub aplikacji mobilnej) będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej.

Przedłużenie terminu do złożenia informacji TPR

Przyjęte przez Sejm przepisy przedłużają termin do złożenia informacji TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za rok 2021. Tym samym, dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin ten został wydłużony o 3 miesiące i upływa 31 grudnia 2022 r..

Wersja produkcyjna Aplikacji Podatnika KSeF już dostępna

17 maja 2022 r. Minister Finansów udostępnił wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF (Krajowy System e-Faktur), która umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.
Aby rozpocząć pracę w aplikacji należy się uwierzytelnić za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (dla osób fizycznych), pieczęcią kwalifikowaną (dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi) lub podpisem zaufanym. Każda wystawiona faktura w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF jest dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego.


IC&Partners Poland S.A. 
Plac Powstańców Warszawy 2a
00-030 Warszawa
T:  +48 22 828 39 49     
F:  +48 22 827 78 91
 
info@icpartnerspoland.pl

#Newsletter #Poland #Polonia #Polska #Law #Tax #Accounting #Payroll
#Internazionalizzazione #International #Consulting 
#ICPartners #ICPartnersPoland 
#SupportingBusinessWorldwide

IC&Partners Poland S.A. - News 04-2022
Newsletter Kwiecień 2022