Fakturowanie elektroniczne w Polsce od 1 lipca 2024 r.

Fakturowanie elektroniczne w Polsce od 1 lipca 2024 r.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, obok faktur w formie papierowej oraz elektronicznej.

Fakturowanie elektroniczne będzie obowiązkowe od 1 lipca 2024 r. dla podatników VAT, a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r. 

Przez wprowadzenie obowiązkowego e – fakturowania należy rozumieć Krajowy System e – Faktur (KSeF), czyli system informatyczny Ministerstwa Finansów do wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych. Obowiązkiem e – fakturowania zostaną objęte faktury B2B, faktury konsumenckie B2C nie będą objęte KSeF.

Obowiązek e - fakturowania nie będzie dotyczył podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.


Faktura ustrukturyzowana będzie wystawiona w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e – Faktur, co oznacza, że wystawienie faktury przez podatnika VAT poza systemem KSeF będzie rozumiane jako niewłaściwe wystawienie faktury, a od 1 stycznia 2025 r. za brak wystawienia faktury w KSeF będą groziły sankcje, czyli kary pieniężne.

Nowy system e – fakturowania wymaga od przedsiębiorców dostosowania swoich wewnętrznych systemów księgowych oraz obiegu dokumentów do pracy w Krajowym Systemie e – Faktur.

Dlatego aby uniknąć sankcji z powodu niedostosowania swoich systemów do nowych zasad e - fakturowania, zachęcamy Państwa do rozpoczęcia wdrażania KSeF już dziś. 

Adw. Katarzyna Parodi
katarzyna.parodi@icpartnerspoland.pl IC&Partners Poland S.A. 
Plac Powstańców Warszawy 2a
00-030 Warszawa
Tel:     +48 22 828 39 49
Fax:    +48 22 827 78 91
info@icpartnerspoland.pl  

#KSeF #EInvoice #Faktura #EFaktura #FakturaElektroniczna #Poland #Polonia #Polska 
#Law #Tax #Accounting #Payroll #Internazionalizzazione
#IC #ICP #International #Consulting 
#ICPartners #ICPartnersPoland 

#SupportingBusinessWorldwide
IC&Partners - Company Meeting 2023
Company Meeting 2023